OM ANDRÉNVERKEN

Vi arbetar med plåtbearbetning, svetsning och montering. Våra kunder ställer stora krav på störningsfri produktion och hög leveransprecision.

Andrénverken levererar bearbetade plåtdetaljer till världsledande industriföretag. Därför måste också vårt arbete hålla världsklass. Vår företagskultur och verksamhetsfilosofi passar bra in i bilden för just den typen av utmaningar. Maskinparken är inte unik. Vår styrka ligger i sättet att använda utrustningen, i dokumenterad kvalitet och hur vårt samarbete fungerar. Våra kunder förutsätter att vi kan ta ansvar för flera förädlingssteg i leveranskedjan. Det gör vi.

Det som utmärker oss på Andrénverken är ett ansvarstagande och engagemang som inte vem som helst kan stå för. Där ligger den stora skillnaden som gör oss unika bland de företag som arbetar med plåt. Det är därför vi passar särskilt bra som leverantör för dig som ställer lite högre krav. Vi lägger stora resurser på verktygsbunden tillverkning, eftersom det ofta är det mest konkurrenskraftiga alternativet. Med egen verktygstillverkning är vi självständiga och kan arbeta mycket flexibelt. I vår egen regi har vi dessutom verktygsoberoende tillverkning, svets och sammanfogning samt en Supply chain som gör att vi kan ta på oss fullt ansvar som en komplett leverantör.

I vår produktionsanläggning har vi allt det som behövs för att hantera olika typer av plåtbearbetning.  Vår maskinpark är utrustad med kantpressar, hydraulpressar, automatpressar, fleroperationsmaskiner och robotsvetsceller, liksom utrustning för impulssvetsning, gradning, trumling, och laserskärning. Detta är grunden för våra åtaganden gentemot de världsledande industriföretag som väljer att anlita oss som leverantör. Vi har resurserna för ett komplett erbjudande. Du engagerar oss i den utsträckning som ger dig det bästa utbytet.

En stark länk i produktionskedjan

Vi arbetar med alla processer i hela produktionskedjan. Här finns inte några svaga länkar, vi har den rätta kompetensen hela vägen. Med full kontroll i produktionen får vi korta ledtider och klarar leveransprecisionen. Vår egen verktygstillverkning ger oss förutsättningar för flexibel anpassning. Så bygger vi långsiktigt förtroende hos våra kunder.

img24.png

Aktiv partner

Med vårt sätt att arbeta blir vi mer än en leverantör. Vi blir en del i din produktionskedja, som alltid levererar högsta kvalitet. Vårt löpande samarbete gör oss till en viktig partner i ditt företags utvecklingsarbete. Våra metoder för att säkerställa kvalitet och dokumenterad kontroll i våra leveranser är tydliga och väl utprovade. Vi arbetar med välkända rutiner, utvecklade inom bilindustrin.

Analys och dokumentation

All dokumentation som följer en ny artikel i vår produktion analyseras och specificeras Med PPAP (Production Part Approval Process) och MSA (mätsystemsanalys). Kontrollmätning görs vid varje leverans. Mätvärden och avvikelserapporter ger oss mycket värdefull information som vi har nytta av i vår egen verktygskonstruktion och i dialogen med våra uppdragsgivare. Vi följer hela tiden upp hur vi tillsammans kan optimera kravspecifikationerna.

Felsökning

Med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) identifierar vi de möjliga fel som kan uppkomma under produktionsprocessen. Den här metoden ger oss möjlighet att vidta förebyggande åtgärder som motverkar problem och minimerar risker för fel i produktionen. Analysarbetet drivs i en grupp där medarbetare från olika funktioner i vårt företag är representerade.

Vår historia avslöjar oss

Företagskulturen på Andrénverken ligger i våra gener. Inställningen till hur företaget ska skötas har gått i arv i generationer. När vår grundare startade Andrén Johanssons mekaniska verkstad, här i Smålandsstenar 1923, tillverkade han bland annat spiskrokar för kokspisar. Efter att Bengt Johansson 1957 tagit över bolaget bildades Andrén Verken AB.

Den första legoprodukten som började tillverkas i företaget var en maskinsko. Den produkten finns faktiskt fortfarande kvar i vårt sortiment. Det är bra att vara noggrann och leva ett sunt liv om man vill bli en frisk och stark 100-åring. Och så har vi gjort på Andrénverken under alla år. Konjunkturerna har gått upp och ner många gånger under tiden, men vår företagskultur har visat sig vara livskraftig. Vi ger oss inte, även om det kan kärva till sig någon gång emellanåt. Engagemanget bland medarbetarna ger oss kraft att klara vår uppgift, även i ett tufft klimat. På Andrénverken har vi aldrig satsat på kortsiktiga vinster. Vi väljer att arbeta med livskvalitet, företagskvalitet och långa kundrelationer. Det mår både vi och våra kunder bäst av.

Vår historia avslöjar oss

 • 2023 Vi fyllde 100 år.
 • 2013 Extern VD tillsätts.
 • 00-tal Investeringar: robotsvetscell, första fleroperationsmaskinen, laserskärmmaskin.
 • 1998 Tillbyggnad, verkstadslokaler, 12.300 m2.
 • 90-tal Samarbete med ABB startar. BT (Toyota) outsourcar hela sin verktygsbundna tillverkning till Andrénverken. Samarbete inleds med Tetra Pak och Alfa Laval.
 • 1986 Anders Stensson övertar företaget.
 • 80-tal Produktionen av egna produkter upphör, ny strategi: 100 % legoföretag. Nya kunder: Philips, Electrolux.
 • 1974 Fabriksbyggnaden totalförstörs i brand, nya verkstadslokaler på 6.000 m2 året därpå.
 • 1963 Nya lokaler på 600 m2 och mark på 25.000 m2.
 • 1959 Företaget ombildas till aktiebolag.
 • 1923 Företaget grundas av Andrén Johansson.
Se hela var historia Göm historia
image description image description image description

Ansvar och delaktighet

Plåtbearbetning på Andrénverken är något mycket speciellt. Produktionsutrustning kan kopieras, men företagskulturen som gör den stora skillnaden låter sig inte med lätthet efterliknas. Här är varje medarbetare delaktig i vårt sätt att se på verksamheten. Med ansvar för att varje detalj vi levererar är korrekt utformad och uppfyller kvalitetskraven.

Vi arbetar enligt Kaizen-modellen, med ständiga förbättringar genom små modifieringar. Vi fokuserar på kontinuerlig förbättring, minskat slöseri och att minimera kostnader som inte tillför något värde. Framgången ligger i hög effektivitet, låg kassation, leveransprecision och motiverad personal som söker lösningar för förbättringar.

Läs mer om oss - på papper.

Läs mer om Andrénverken och hur vi jobbar. Vi skickar dig gärna vår företagsbeskrivning som PDF direkt till din e-post. Enkel att spara, enkel att skriva ut.

Vi har skickat ett e-post till:

image description
image description

Läs mer om Andrénverken. Få vår broschyr på e-post.

Vi skickar dig gärna vår företagsbeskrivning som PDF direkt till din e-post. Enkel att spara, enkel att skriva ut.

image description